LA CASAMÍNIMA

Les estructures connectades que donen  lloc a la fisonomia d’una ciutat són els espais físics on ens trobem i vivim les persones.  A les grans metròpolis la major part de la població es concentra cada cop més en contrast amb el buit d’altres indrets. Convivim amb l’avenç vertical del habitatge i al mateix temps amb la manca d’un sostre digne per a tothom. Si hi ha uns principis que són essencials i identificables amb el fet de pertànyer a un lloc,han de coexistir amb el fet de tenir-lo, per això és vital tenir un espai propi, íntim, confortable i segur.