ObresLa temàtica que més utilitzo en la meva obra és la representació d’edificis i fragments arquitectònics que simbolitzen la continuació de l’acte en la construcció del propi jo. Tota la nostra existència està orientada a descobrir-nos a partir de la construcció d’ un interior que es relaciona amb l’exterior i per tant poder trobar un camí a seguir en el món. Es així com l’arquitectura, ens inspira la manera d’admetre i acceptar la relació existent entre l’ home i el seu context. Aquest entorn actua com escenari on s’intercanvien accions, paraules, llenguatges, memòria, records… Així doncs mitjançant al·lusions a l’arquitectura d’altres temps i altres llocs, intento donar coherència a la meva interrelació en l’espai que m’envolta. Representar-ho com un objecte artístic comporta una constant recerca amb més o menys encerts.